En kurs för dig som vill aktivera din hund

och är nyfiken på spår.

Ny kurs planeras 2020

Instruktör Anne Dahlin